Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Archiv článků

Doplňovací volby do Školské rady

Vladislav Smejkal, 7.9.2015

Volební komise stanovila termín doplňovací volby jednoho zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř na úterý 13. října 2015 od 8.00 do 12.00 hodin v budově školy. Zájemci o kandidaturu z řad… Celý článek »

Jaký byl letošní „Adapťák“ 1.A ?

studenti 1.A, 4.9.2015

Jak se již stalo tradicí, i letos se 1. ročník čtyřletého studia na Gymnáziu Chotěboř vydal na adaptační kurz do Rekreačního střediska Štíří důl v Hluboké u Krucemburku. Počasí bylo naprosto úžasné – na konci srpna, kdy kurz probíhal, slunce krásně… Celý článek »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2016

Vladislav Smejkal, 1.9.2015

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve… Celý článek »

Předvánoční Vídeň

Předmětová komise německého jazyka, 1.9.2015

Milí studenti, tak jako každý rok tak i letos jsme pro vás připravili za německý jazyk exkurzi do předvánoční metropole. Po loňských Drážďanech se opět vracíme do světové metropole Vídně. Kdo byste měl zájem ochutnat horký punč a zakousnout něco… Celý článek »

Úvaha asistenta anglickéno jazyka Griffina Canfielda

Vladislav Smejkal, 28.8.2015

Závěrečné slovo Griffina Canfielda V červnu 2015 ukončil praxi na chotěbořském gymnáziu Griffin Canfield, jazykový asistent z USA. Svoje dojmy z ročního působení  shrnul následovně: Když se mě učitelé a studenti ptají na úroveň angličtiny, kterou… Celý článek »

Matterhorn, alpské rohy a čokoláda

Magdaléna Jakešová, 5.8.2015

Jako každý rok, měli jsme u nás na škole na konci roku projekty, při kterých můžeme během jednoho či více dní navštívit zajímavá místa, zažít nové věci a seznamovat se s ostatními žáky z jiných tříd. Letos bylo největším projektem Švýcarsko. Celý… Celý článek »