Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

O gymnáziu

Gymnázium Chotěboř s identifikačním číslem IZO 102006920 je státní škola s právní subjektivitou, která hospodaří formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Kraj Vysočina. V současné podobě bylo Gymnázium zřízeno od 1. července 1991, zřizovací listina byla vystavena 20. prosince 1991. Poslední rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR pod č.j. 3964/2009-21 dne 20. 2.2009.

Na škole jsou zavedeny obory vzdělání:

  • 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 7941K81 Gymnázium (osmileté)

Oba obory denní studium. Aktuálně je na škole 12 tříd, studuje celkem 374 žáků.

Škola poskytuje úplné střední vzdělání a úspěšným ukončením studia dle vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb. získá absolvent maturitu. Cílem vzdělávací koncepce školy je vytváření profilu absolventa všeobecně vzdělaného s individuálním zaměřením na předměty, které bude uplatňovat při studiu na vysoké škole, nebo při jiné formě dalšího vzdělávání. Individuální zájem žáků je zajišťován volbou volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia.

Aktuální články

3. místo v krajském kole Logické olympiády

Mgr. Roman Kubát, 11.11.2020

"Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup." Letošní krajské kolo se konalo netradičně online. V kategorii C (střední školy) do něj postoupilo z… Celý článek »

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

Mgr. Vladislav Smejkal, 11.11.2020

do 31. 10. 2020 zajistí VUP zveřejnění (www stránky školy) tematických okruhů maturitních profilových zkoušek 1. 12. 2020 – přihlášek žáků k MZ 2021 J (přiznané uzpůsobení podmínek konání MZ – žáci odevzdají odborný posudek školského poradenského… Celý článek »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2021

Mgr. Vladislav Smejkal, 11.11.2020

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve… Celý článek »

Archiv článků »