Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Chotěboř

 

Členové Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

za zřizovatele: 

 • Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Chotěboř,
 • Ing. Zdeněk Janovský, zastupitel města Chotěboř,

 za pedagogické pracovníky Gymnázia Chotěboř:   

 •  RNDr. Petr Chalupa,
 •  Mgr. Michal Jakeš,

za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků: 

 • Mgr. Lucie Jokschová,
 • Mgr. Stanislav Pavlíček.

 

 

Plán práce Školské rady při Gymnáziu Chotěboř na funkční období 2018 - 2021

Plán práce vychází z textu Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada bude jednat dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu, některá jednání mohou probíhat elektronickou formou (e-mail).

Rada se bude zejména věnovat:

 1. schválení výroční zprávy školy
 2. za účasti ředitele školy projednání záměru      rozvoje školy na další školní rok
 3. projednání rozpočtu školy
 4. dílčím otázkám souvisejícím s celkovým chodem školy
 5. projednání a schválení Školního vzdělávacího programu Gymnázia Chotěboř
 6. projednání případných zpráv České školní inspekce

O výsledcích své činnosti bude rada informovat pracovníky školy, zřizovatele, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů formou pravidelně zveřejňovaných zápisů na internetových stránkách školy (www.gch.cz).

 

V Chotěboři, 19. 2. 2018

Za Školskou radu při Gymnáziu Chotěboř  Mgr. Lucie Jokschová, předsedkyně

 

 

Jednací řád