Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Název

   Gymnázium Chotěboř
  2. Důvod a způsob založení

   Zřizovatel Gymnázia Chotěboř je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 045/05/01ZK ze dne 18. září 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  3. Organizační struktura

   Organizační struktura Gymnázia Chotěboř
  4. Kontaktní spojení

   Kontaktní poštovní adresa:

   Gymnázium Chotěboř
   Jiráskova 637
   Chotěboř
   583 01

   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

   Gymnázium Chotěboř
   Jiráskova 637
   Chotěboř
   583 01

   Úřední hodiny:

   Pondělí:   8.00 - 15.00
   Úterý: 8.00 - 14.00
   Středa: 8.00 - 14.00
   Čtvrtek: 8.00 - 14.00
   Pátek: 8.00 - 14.00
   v době prázdnin: podělí a středa: 8.00 – 11.00 hod.

   Telefonní čísla:

   569 669360      - kancelář (spojovatelka)
   569 669361      - ředitel školy
   569 669362      - zástupce ředitele
   569 669365      - výchovná poradkyně

   Čísla faxu:

   škola nemá fax

   Datová schránka:

   ID schránky: 9t3trsu

   Adresa internetové stránky:

   http://www.gch.cz

   Adresa e-podatelny:

   gch@gch.cz

   Další elektronické adresy:

   Seznam zaměstnanců školy
  5. Případné platby lze poukázat:

   číslo účtu: 576909524, kód banky: 0600
  6. IČ:

   60126639
  7. DIČ:

   CZ60126639
  8. Dokumenty

   Seznam hlavních dokumentů:

   Rozpočet:

   Rozpočet Gymnázia Chotěboř 2012
   Rozpočet Gymnázia Chotěboř 2013
  9. Žádost o informace

   Směrnice pro poskytování informací
   Formulář žádosti o poskytnutí informace
  10. Příjem žádostí a dalších podání

   Pracovníci určení k podávání informací
  11. Opravné prostředky

   Směrnice k vyřizování stížností
  12. Formuláře

    Přihláška na střední školu
    Formulář žádosti o poskytnutí informace
  13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací

   Postup při vyřizování stížností
   Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí
  14. Předpisy

   Nedůležitější používané předpisy:

   Zákon č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   Zákon č. 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím
   Zákon č. 500/2004 Sb.,    správní řád

   Vydané právní předpisy

   Školní řád
   Klasifikační řád
  15. Úhrady za poskytování informací

   Sazebník úhrad za poskytování informací
  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

   Výroční zprávy
  17. Povinnost školy zveřejnit na svých internetových stránkách a na internetových stránkách svého zřizovatele:

             a)      návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu

             b)      schválený střednědobý výhled rozpočtu a schválený rozpočet

 

Je zveřejněno na internetových stránkách zřizovatele školy Kraje Vysočina v sekci  Hospodaření transparentně – Rozpočet a hospodaření – záložka Rozpočty a střednědobé výhledy PO, viz:

            http://www.kr-vysocina.cz/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-po/ms-87675/p1=87675