Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

100. výročí založení školy

Malé ohlédnutí za oslavami 100 LET GYMNÁZIA V CHOTĚBOŘI

            Stalo se nepsanou tradicí naší školy, že je každých 25 let vydáván almanach a probíhají oslavy spojené se srazem absolventů. Oslavy letošního stého výročí od založení místního gymnázia začalo vedení školy připravovat již před dvěma lety. Díky velkému zájmu pedagogického sboru jsme mohli celou akci postavit na tvůrčím duchu a pracovitosti učitelů i na vydatné podpoře našich studentů. Jako správné lze hodnotit také rozhodnutí využít nabídku starostky města Elišky Pavlíkové a spojit školní oslavy se dny města Chotěboře. Výroční almanach v rukou absolventek gymnázia

            Pojďme se podívat, co oslavy svým absolventů i chotěbořské veřejnosti nabídly.

            Den otevřených dveří – cílem bylo ukázat naši školu v plné kráse. Návštěvníci tak mohli zaznamenat její rozvoj v posledním období. Přibyly nejenom dvě nové budovy, ale proběhla i řada oprav a rekonstrukcí, zásadní obměnu zaznamenalo i vybavení didaktickou technikou a inventář učeben. Koho by nelákalo se do své školy podívat.

Velké poděkování patří učitelce výtvarné výchovy Mgr. Haně Mulfingerové, která za pomoci žáků školu překrásně vyzdobila. Bylo možné shlédnout řadu expozic věnovaných vyučovaným předmětům, mezinárodním projektům, zažít chemické pokusy na přání, řešit hlavolamy, hrát si s fyzikálními pomůckami, projít se v přírodní učebně či geoparku, vidět tisk na 3D tiskárně a pobesedovat s tvůrcem těchto tiskáren Josefem Průšou.

Pěvecký sbor Gymnázia ChotěbořProhlídka učeben a laboratoří by však byla málo pro vytvoření představy o výuce v současné škole, proto PaedDr. Marcela Chlupová ve spolupráci s několika kolegy a mnoha žáky či absolventy školy připravila řadu vzdělávacích a kulturních aktivit. Návštěvníci tak měli možnost poslechnout si Sbor Gymnázia Chotěboř pod vedením Jakuba Pikly, zajímavá byla i historická čtvrthodinka, při níž současné studentky prezentovaly důležité události z historie školy.  Velkému zájmu se těšily přednášky o bývalých studentech školy Josefu Toufarovi a Pavlu Křivském.  Naši v United World Colleges – je neskutečné, že hned dvě naše studentky absolvovaly tyto prestižní, celosvětově uznávané střední školy a mohly se s návštěvníky podělit o svoje zkušenosti a zážitky.

Kulturní svačinka – ve škole bylo možno nejenom posvačit, vypít kávu a pobesedovat s přáteli, bývalými spolužáky a učiteli, ale i „zažívat“ kulturu v podání současných a bývalých studentů školy. Bouřlivý potlesk sklidila vystoupení Adélky a Terezky Julišových, Míši Pelikánové, Radky Nedbalové, Lenky Šťastné, Lídy Staré, Sboru Gymnázia Chotěboř a divadelní představení v anglickém jazyce.Havaj v tělocvičně

Bohatý program připravili studenti pod vedením Mgr. Dany Mrtkové v tělocvičnách nového pavilonu tělesné výchovy, program Havaj v tělocvičně dal možnost příchozím aktivně se zapojit do soutěží a her, seznámit se s netradičními sporty jako jsou Kin-ball, ringo, badminton, ale i zhlédnout vystoupení řady hostů. Jednalo se o vystoupení tanečních a sportovních skupin JK Dance team Chotěboř, m.P.F.D., ASPV Chotěboř kroužku gymnastiky, Tk Ella Chotěboř, SK Buttula. Pochopitelně největší pozornosti se těšilo vystoupení úřadující České Miss Gabriely Kratochvílové, absolventky našeho gymnázia.

Jak vidíte, program byl nesmírně bohatý. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům z řad učitelů, ale i studentům školy. O kvalitě přípravy a organizace svědčí nejenom slova uznání od bývalých kolegů a absolventů, ale i několik děkovných dopisů, kde autoři oceňují péči, se kterou byl den otevřených dveří připraven. Nejvíce si však vážím chování našich studentů, jejich ochoty, slušnosti a  vstřícnosti.

Dlouhý, Široký a KrátkozrakýDivadelní představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký v podání absolventů Gymnázia Chotěboř se těšilo velkému zájmu veřejnosti, sál kina byl třikrát beznadějně vyprodaný. Důvod byl jednoduchý, jednalo se o vystoupení skupiny studentů první třídy osmiletého studia, kteří maturovali v roce 1997 a v době svého studia na naší škole sehráli sedm vynikajících představení her Divadla Járy Cimrmana, na která chotěbořská veřejnost dodnes vzpomíná.

Soubor vystoupil v původním složení, vedení se ujal Mgr. Michal Jakeš (zástupce ředitele gymnázia) a o jednotlivé role se podělil s MUDr. Alešem Bílkem, Ing. Jakubem Škarydem, Ing. Josefem Sojkou, MUDr. Petrem Pátkem, Mgr. Liborem Lorencem (učitel gymnázia) a Ing. Tomášem Křivským. Všichni ukázali, že z divadelního řemesla nic nezapomněli. Ve svých vystoupeních publikum přímo nadchli a to je odměnilo bouřlivými ovacemi. Kromě skvělých hereckých výkonů zaujaly i nádherné kulisy. Jestliže uvážíme, že z bývalých studentů se stali lékaři a inženýři, kteří jsou na svých pracovních pozicích nesmírně vytížení, je až neskutečné, že se jim povedlo představení v takovéto kvalitě připravit a nacvičit. Pánové, děkujeme, máte náš obdiv. Poděkování patří i CEKUS Chotěboř za pronájem kina a umožnění zkoušek představení.Poezie v ulicích a v oblacích

            V pátečním programu řada obyvatel Chotěboře zaznamenala letedlo, které shodilo do prostoru náměstí barevné letáky. Překvapením bylo, že nešlo o reklamu, ale o básničky. Jednalo se o akci Poezie v ulicích (a v oblacích) - studentský happening v Chotěboři, který připravili studenti gymnázia pod vedením Mgr. Lenky Bártové ve spolupráci s DDM Junior.

 V galerii Městské knihovny proběhla vernisáž výstavy Z krajů blízkých i dalekých - fotografie Ing. Jaroslava Němce. Nádherné fotografie absolventa Gymnázia Chotěboř můžete až do 8. září obdivovat v Městském muzeu Chotěboř. Poděkování patří všem organizátorům těchto zdařilých kulturních akcí.

Gympl hi100ry beatV sobotním programu byla s velkou netrpělivostí očekávána další kulturní akce -  Gympl hi100ry beat v místní sokolovně. Během večera vystoupilo 6 rockových kapel, které měly nebo mají vztah k naší škole. Očekávání byla veliká, vždyť některé skupiny „obnovily“ svoji činnost pouze s cílem vystoupit na této akci. A tak někteří absolventi mohli posedět na třídních srazech, jiní vyslechnout rockovou muziku v podání spolužáků a kamarádů. Zvláštní poděkování patří Mgr. Liborovi Lorencovi, který celou akci zorganizoval ve spolupráci především s letošními absolventy, kde byl třídním učitelem. Největším oceněním jistě byla plná sokolovna.

            Nezastupitelné místo v programu našla oblast sportu, který je pro mladé lidi tradiční zábavou. Mgr. Martin Kubát zorganizoval turnaj ve florbalu. Tento sport se určitě bude nejen na naší škole rychle rozvíjet, proto se zúčastnila hned dvě družstva současných studentů. Jednalo se o první akci, kde hráči mohli vyzkoušet nové mantinely.Sportovní turnaje

Personální možnosti naší školy nejsou neomezené, proto jsme o pomoc při organizaci dalších sportovních akcí požádali absolventy školy. Fotbalový turnaj zorganizoval Michal Dobrý, volejbalový Ing. Martin Hudík a Běh Chotěbořskem Mgr. Jiří Novotný. Velké poděkování patří všem organizátorům těchto sportovních akcí i všem aktivním sportovcům, většinou se jednalo o bývalé nebo současné studenty školy. Doufáme, že si odnesli skvělé sportovní zážitky.  

            Pro Slavnostní zasedání pedagogické rady - setkání současných zaměstnanců, bývalých pedagogů, partnerů školy, sponzorů, spolupracovníků a dalších hostů - jsme ve škole dlouho hledali prostorové zabezpečení. Po sestavení oficiálního seznamu pozvaných jsme museli jednání přesunout do prostor Školní jídelny Chotěboř, protože ve škole prostě nemáme dostatečně velikou místnost. Na všechny účastníky čekal dárek, kterým byl almanach vydaný k výročí školy, dozvěděli se mnoho informací o historii, současnosti, ale i o plánech a vizích naší školy.

Slavnostní zasedání pedsgogické radyDovolte několik zajímavostí. Účastníkem jednání byl i pan Ing. Jiří Cach z Prahy, který na naší škole maturoval v roce 1936 a v 95 letech nám zaslal i příspěvek do almanachu.  Nejstarší v Chotěboři žijící absolventy zastupoval pan Bohuslav Šilhán (maturita v roce 1940), velkým „oživením“ celého jednání byl diskusní příspěvek Věry Šrámkové (Kocourkové, maturitní ročník 1947). Všichni můžeme paní Šrámkové závidět její vitalitu, elán a optimismus.Pozdravy z partnerské školy ve Švédsku

Děkuji všem diskutujícím za jejich milé, podnětné a věcné informace, velmi si vážíme účasti kolegů z partnerských škol ve Švédsku a Polsku a pozdravu kolegů ze škol v Německu a ve Francii. Velké poděkování bych chtěl vyslovit paní PaedDr. Marcele Chalupové, která byla skvělou moderátorkou celého jednání, i všem organizátorům z řad kolegů i studentů. Speciální poděkování patří školní jídelně za propůjčení prostor a především pak za profesionální přípravu rautu.

 

Odhalení pamětní deskyNaše škola od roku 1920 sídlí v překrásné budově v Jiráskově ulici 637, která se stala jednou z dominant města. Tuto budovu postavil pan František Kruml, který se zasloužil o vznik naší školy a v jejích začátcích ji podporoval i materiálně. Z tohoto důvodu jsme u hlavního vchodu umístili pamětní desku, která tyto skutečnosti připomíná.

I touto cestou bych chtěl poděkovat panu Ing. Václavu Markovi za grafický návrh a Slévárně a modelárně Nové Ransko, s.r.o., jmenovitě panu řediteli Ing. Františku  Kubátovi, za odlití desky.

Slavnostní průvod absolventůJedním ze stěžejních bodů programu oslav bylo odhalení pamětní desky a průvod absolventů od školy na náměstí. Krásné počastí jistě přispělo k neočekávané hojné účasti absolventů i Chotěbořáků. Chtěl bych poděkovat všem účinkujícím - Haně Vítkové za kulturní program při odhalování desky, Dechovému orchestru mladých při ZUŠ Chotěboř pod vedením Mgr. Aloise Štěrby za vedení průvodu a koncert na náměstí, skupině Juránek All Stars Band za koncert na náměstí. Dále děkuji skupině mažoretek a všem organizátorům průvodu pod vedením Mgr. Martina Bárty.

            Uctění památky zesnulých učitelů a studentůOslavy byly v neděli zakončeny Slavnostní mší svatou za současné a bývalé studenty a profesory gymnázia v kostele sv. Jakuba Většího, kterou celebroval monsignor Josef Socha (jeden ze dvou generálních vikářů biskupství královéhradeckého). Součástí mše bylo slavnostní vysvěcení školního praporu, který namaloval Josef Dvořák (tehdy student sexty) u příležitosti majáles v roce 1947. Tehdy byla k praporu připnuta první stuha. Stalo se krásnou tradicí, že každá maturitní třída k praporu přidá další stuhu. Děkuji organizátorům mše Mgr. Hubertovi Macků a Mgr. Ladě Klepetkové, všem studentům, kteří se podíleli na organizaci, ale především Římskokatolické farnosti, děkanství Chotěboř, za možnost uskutečnit slavnostní mši v kostele sv. Jakuba Většího.

            Den otevřených dveříNa závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům a kolegyním, protože se na organizaci oslav podíleli opravdu všichni. Poděkování patří všem nepedagogickým pracovníkům školy za jejich pomoc při přípravě a realizaci oslav, veliké poděkování patří našim studentům, bez jejichž pomoci bychom oslavy v tomto rozsahu nedokázali zrealizovat. S radostí jsem vedl tento tým.

Velké poděkování patří všem sponzorům, všem, kteří škole s oslavami pomohli. Omlouvám se, že jsem z důvodu nedostatečného prostoru nemohl všem poděkovat jmenovitě. Speciální poděkování patří paní starostce Elišce Pavlíkové za spolupráci s městem.

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel Gymnázia Chotěboř