Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

Mgr. Vladislav Smejkal, 11.11.2020 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

 • do 31. 10. 2020 zajistí VUP zveřejnění (www stránky školy) tematických okruhů maturitních profilových zkoušek
 • 1. 12. 2020 – přihlášek žáků k MZ 2021 J (přiznané uzpůsobení podmínek konání MZ – žáci odevzdají odborný posudek školského poradenského zařízení společně s přihláškou k MZ)
 • 28. 1. 2021 – seznámení žáků tříd 4. A a oktávy se návrhem hodnocení profilových zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků
 • 31. 3. 2020 – žáci tříd 4. A a oktáva odevzdají učitelům předmětu ČJ seznamy literárních děl
 • 31. 3. 2021 – jmenování dalších členů zkušebních komisí (zkoušející a svědek pro jednotlivé předměty v profilové části) – zodpovídá zástupce ředitele
 • 6. 4. – 29. 4. 2021 – (4 týdny) upravená výuka pro žáky tříd 4. A a oktáva
 • 23. 4. 2021 – jmenování zadavatelů didaktických testů společné části MZ a zadavatelů písemných prací v profilové části (zodpovídá zástupce ředitele)
 • 27. 4. 2021 – poslední den výuky (seznámení žáků s harmonogramem MZ a legislativou k MZ, zodpovídají TU a ZŘ)
 • 29. 4. 2021 – písemná práce z českého jazyka a literatury
 • 30. 4. 2021 – písemná práce z cizího jazyka (pokud si některý žák zvolí dva cizí jazyk – odpolední termín)           
 • přípravný maturitní týden 
              28. 4. 2021 (středa) – 1 den před společnou částí maturitní zkoušky
              4 dny v období 2. – 15. 5. 2021, kdy žák nekoná DT
 • 2. 5. – 15. 5. 2021 – společná část maturitní zkoušky (didaktické testy). Jednotné zkušební schéma zveřejní MŠMT do 15. 1. 2021.
 • 17. – 21. 5. 2021 (pondělí – pátek) – ústní zkoušky profilové části
 • 20. 5. 2021 – zpřístupnění výsledků didaktických testů
 • 28. 5. 2021 – předávání maturitních vysvědčení          
 • 15. 6. 2021 – předání protokolů o maturitní zkoušce žákům     

V Chotěboři 31. 8. 2020                                Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy