Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Aktivity podporující čtení na gymnáziu

Mgr. Michaela Dostálová, 12.12.2017 | Kategorie: O gymnáziu

Na konci května loňského školního roku jsme se zapojili do soutěže o Balík knížek. Tuto soutěž vyhlásil internetový blog Za listem list http://za-listem-list.cz, který se věnuje recenzím a hodnocením knih. Blog píší dvě mladé knihovnice Pája a Lucka z brněnské Mahenovy knihovny.

Celkem se přihlásilo 86 školních kolektivů a podmínky soutěže splnilo 72 skupin. Soutěž byla rozdělena do tří soutěžních kategorií: pro MŠ, pro 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ + SŠ. Pro naší kategorii bylo zvoleno téma Den s knížkou. Žáci si měli představit takový všední den jedné knihy. Co všechno prožije za dobrodružství, kam se podívá a proč. Téma měli výtvarně nebo literárně zpracovat.

Žáci 6. a 7. ročníku se s tématem perfektně poprali a díky jejich fantazii na Mezinárodní den dětí 1.6. 2017 jsme vyhráli svou kategorii a získali téměř dvě desítky nových knížek od různých nakladatelství jako například Albatros MediaBaronetČeská bibliografická databázeEuromediaHostJotaNaše vojskoPortálSlovart, spisovatel Martin Šinkovský,  Triton a Yoli. Někteří žáci si knihy vypůjčili ihned na prázdniny a další knihy čekají ve školní knihovně na půjčení.

Další aktivita se konala již tento školní rok. V říjnu jsme se přihlásili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů.Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně vyhlásili k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 8. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia.  

Do projektu se přihlásilo 1 134 škol s celkovým počtem 138 248 žáků, a to z České republiky 337 škol s celkovým počtem 37 073 žáků a ze Slovenské republiky 797 škol s celkovým počtem 101 175 žáků.

Cílem česko-slovenského projektu bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vyrobili záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvárnili téma Tajuplný svět knižních příběhů a vyměnili si ji s partnerskou školou ze Slovenské republiky. Výměnu záložek využívají školy k navázání spolupráce, kontaktu nebo poznání života žáků ze Slovenské republiky.

Nám byla přidělena Súkromná základní škola Human z Košic. Zapojily se všechny ročníky nižšího gymnázia. S žáky jsme použili metodu rohových záložek a žáci je již libovolně dozdobili. Někteří žáci poté navázali internetovou komunikaci se slovenskými žáky.