Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Den bez palmového oleje…aneb jde to i bez palmáče!

Mgr. Eva Jirsová, 11.2.2020 | Kategorie: O gymnáziu

Je již tradicí, že si každý rok připomínáme Den bez palmového oleje i na našem gymnáziu, které je již mnoho let Ekoškolou a příští rok budeme tento prestižní titul znovu obhajovat. Tento den připadá na 1. února, ale letos jsme se tímto tématem začali zabývat již o dva týdny dříve. V tuto dobu Lucie Urbanová a Václav Paclík společně obešli třídy, ve kterých se snažili problematiku palmového oleje přiblížit všem studentům.

Snažili se studentům ukázat, co vše se ve světě děje díky palmovému oleji. Zaprvé je to samozřejmě ničení deštných lesů v důsledku jejich vypalování, kdy umírá mnoho vzácných druhů organismů. Nikdy v historii jsme se my, lidé v Evropě, nepodíleli tolik na likvidaci deštných pralesů, jako právě teď! K neohroženějším patří orangutani – naši blízcí příbuzní. Ti jsou pronásledování a zabíjeni jakožto škůdci na plantážích. Při pěstování palem jsou porušována lidská práva a zaměstnanci pracují ve špatných podmínkách za nízkou mzdu. V neposlední řadě je třeba zmínit i dopad tohoto oleje na naše zdraví. Palmový olej totiž obsahuje spoustu nezdravých mastných kyselin a na naše tělo působí spíše jako živočišný tuk. Podporuje poruchy imunity, cévní a srdeční potíže a při rafinaci navíc vznikají látky vyvolávající rakovinu a genetická poškození.

Jednou z akcí, která k tomuto dni na naší škole neodmyslitelně patří, je soutěž v kulinářském umění! Upečte si dobroty doma, nekupujte sladkosti s palmovým olejem!“ Tentokrát se smažily koblížky, jakožto typicky české jídlo a také dobrota spojená s masopustem, slavností typickou pro toto období roku. Nakonec se s námi o své výtvory rozhodlo podělit dvacet dva studentů, kteří zvládli usmažit koblížky bez palmového oleje a donést je i s receptem do soutěže. Dne 5. 2. 2020 usedla ke stolu porota složená jak z profesorů, tak ze studentů. Všechny koblížky byly skvělé a vybrat vítěze nebylo zrovna jednoduché.

Druhý den se již konal samotný Den bez palmového oleje. Studenti měli možnost přijít ochutnat koblížky, které usmažili jejich spolužáci, uvařit si FairTrade čaj, kávu, nebo si nalít čokoládu. Také zde byl vyhlášen vítěz, který usmažil ty nejlepší koblížky. Stala se jím Eliška Eisová z 1. A, která dostala za odměnu recepty svých soupeřů, domácí marmelády a FairTrade čokoládu. Také ostatní zúčastnění obdrželi drobné ceny.

Podmínkou vstupu na ochutnávku byl obal od výrobku s/bez palmového oleje. Jsme rádi, že se studenti snažili nalézt hlavně ty bez palmového oleje, i když najít tyto výrobky v našich obchodech, není stále ještě snadné! Z obalů se vytvoří výstava, abychom se všichni orientovali v tom, které výrobky palmový olej obsahují a které ne. Rádi bychom tyto výrobky zařadili i do nabídky našeho školního bufetu.

Celou akci organizovali studenti Ekoklubu a Amnesty International z řad septimy pod vedením Mgr. Evy Jirsové a PaedDr. Marcely Chalupové.  Tímto moc děkujeme všem za pomoc!

Za Ekoklub GCH  a třídu septimu Lucie Urbanová