Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

„Divoká“ Ekologická olympiáda

Michaela Chalupová, 4.11.2013 | Kategorie: O gymnáziu

Letos se na přelomu měsíců října a listopadu 2013 konalo v Jihlavě krajské kolo již 19. ročníku Ekologické olympiády pořádané Českým svazem ochránců přírody. Ekologickou olympiádu si nenechal ujít ani její tradičně úspěšný účastník Gymnázium Chotěboř. Dále se do ní zapojily i jiná města z Kraje Vysočina, jakými jsou Pelhřimov, Humpolec, Třebíč, Moravské Budějovice a Jihlava.

Vybraným tématem pro letošní ročník byla „nová divočina“. Jedná se o krajinný prvek, kdy si příroda najde cestu i tam, kde bychom ji úplně nečekali. I přes nepřízeň podmínek pro „zelený život“, jaké můžeme nalézt především ve městech, vysílá své nejotužilejší a nejkonkurenceschopnější jedince – invazní druhy rostlin nebo živočichů, aby ji zde reprezentovali.

31. října jsme tak museli nechat veškerou naši upjatost, bojácnost a možná i spořádané chování doma a vydali jsme se vstříc spontánnímu dobrodružství do „divočiny“ v Jihlavě. Tam na nás čekalo nejen vedení soutěže a soupeři z pěti dalších měst Vysočiny, ale i řada akčních úkolů. Ještě před devátou ráno za sympatických pěti stupňů nad nulou jsme se prodírali vysokým planě rostoucím porostem pokrytým jinovatkou a snažili se určit rostlinné druhy pečlivě schované pod ní. Poté jsme absolvovali „poznávačku“ rostlin u městského vlakového nádraží. Po obědě byl na řadě průzkum „bezdomovcova doupěte“, kdy nám byla předem vybrána parcela, která je dnes v neudržovaném a chátrajícím stavu, a my jsme měli tuto městskou „divočinu“ podrobně zmapovat. Když byla tato mise splněna, přesunuli jsme se k letnímu kinu, kde nás čekal ještě o něco akčnější úkol. Hnali jsme se odsud do strmých kopců jihlavského lesoparku a bedlivě hledali pobytová znamení živočichů zde žijících. U vchodu do jihlavské zoo končil náš pobyt v krajské metropoli a přesunuli jsme se do ekologického střediska Chaloupky. Tady na nás s otevřenou náručí čekala nepopulární „malá maturita“. Vybrali jsme si jednu ze třinácti otázek týkajících se vztahu krajiny a města, o které jsme pak měli co možná nejodborněji mluvit před komisí. (Osobně mám za to, že tento bod programu skýtá mnohem větší riziko nebezpečí úrazu než jakýkoli z těch předchozích). Poslední zbytky sil jsme zmobilizovali na závěrečný vědomostní test a poté jsme se po jedenácté hodině večerní „odploužili“ do našich pokojů.

Druhý den, v pátek 1. 11., bylo na programu prezentování samostatných prací, které jsme měli předpřipravené z domova. Ostatním týmům a porotě jsme představili „nové divočiny“ z našeho okolí a obě naše družstva získala nejen maximální počet bodů za tuto disciplínu, ale i ocenění od našich soupeřů v „kuloárech“. Více než měsíční práce v terénu i u počítačů při zpracování získaných poznatků se opravdu vyplatila.

Posledním a nejočekávanějším bodem programu bylo vyhlášení výsledků. Gymnázium Chotěboř zastupovala dvě družstva ve složení Petra Venhauerová, Dorka Klepetková, Monika Stará a Michal Vomela, Tadeáš Brabec, Michaela Chalupová. V konkurenci dvanácti týmů naši obsadili přední příčky, konkrétně druhé a čtvrté místo.

Myslím, že letošní ročník Ekologické olympiády proti těm dřívějším v ničem nezaostával, zvolil zajímavé téma a obohatil nás o jiný úhel pohledu na „krásnou novou divočinu“.

Ekologická olympiáda