Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Geologické zajímavosti v Chotěboři a okolí Vás srdečně zvou k návštěvě!

Mgr. Eva Jirsová, 21.3.2018 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

Každý rok se na našem gymnáziu najde několik studentů, kteří pracují na Středoškolské odborné činnosti. Letos se mezi ně můžeme zařadit i my. Od roku 2015 jsme se zabývaly mapováním geologických lokalit v našem městě a jeho nedalekém okolí. Naše práce započala, když jsme se vydaly prozkoumat místa, které jsme před tím vyhledaly pomocí map, internetu, v literatuře nebo na základě doporučení. Při každé návštěvě jsme danou lokalitu řádně zdokumentovaly a poznamenaly jsme si poznatky v terénu. Několikrát jsme podnikly výpravu po zajímavých geologických místech i s naší vedoucí práce, Mgr. Evou Jirsovou a také s geologem, ředitelem muzea Jihlavy, RNDr. Karlem Malým. Tímto bychom jim rády moc poděkovaly za cenné rady a odborné vedení naší práce.

Celkem jsme popsaly dvacet čtyři  lokalit chotěbořského okolí, což je vysoký počet na tak malém území. Není se, ale čemu divit, protože Chotěboř leží na hranici Národního geoparku Železné hory, takže o všelijaké zajímavé přírodní rarity tu není nouze. Přímo v Chotěboři jsme popsaly devět míst, která jsou geologicky zajímavá – od morových sloupů na náměstí, přes hřbitov až ke geoparku našeho gymnázia.

Naše práce se dá rozdělit do tří částí. První částí jsou zpracované brožury na lokality chotěbořského okolí a také přímo na samotnou Chotěboř, které vyšly v edici města. Tyto brožury jsou k vyzvednutí v Informačním centru Chotěboř. Dále jsme zpracovaly pracovní listy na několik nejzajímavějších lokalit, které jsou nejsnadněji dostupné a zároveň to jsou stanoviště, která charakterizují geologickou pestrost okolí města. Nakonec jsme připravily webovou databázi, kde jsou umístěny všechny lokality s odbornějšími popisky, fotografiemi a mapami. Jsou zde také ke stažení již zmíněné pracovní listy. Každý návštěvník si může snadno vybrat, jaké místo navštíví např. pomocí stupňů zajímavosti nebo míry dostupnosti. (www.geolokality.webnode.cz)

A nakonec doufáme, že naše práce rozšíří povědomí o nepříliš oblíbené geologii a že pomůže k ochraně přírodního dědictví.

Jitka Stuchlíková a Anna Štorková, septima Gymnázia Chotěboř