Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se

Petr Chalupa, 26.9.2017 | Kategorie: O gymnáziu

V období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 realizuje naše škola projekt Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Díky tomuto projektu absolvují učitelé řadu školení a kurzů zaměřených na jazykové vzdělávání, informační a komunikační technologie, čtenářskou a matematickou gramotnost, inkluzi či osobnostně sociální rozvoj. Studentům budou k dispozici služby školního kariérového poradce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, rozšíří se zapojení odborníků z praxe do výuky, sdílení zkušeností a vzájemná spolupráce pedagogů i využití metody CLIL ve výuce.

 

GCh - rozvíjíme se