Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Krajem Sudet a DDF

Předmětová komise německého jazyka, 28.6.2014 | Kategorie: O gymnáziu

Krajem Sudet

Naše dvoudenní exkurze byla věnována překrásné přírodě a památkám v kraji Broumovského výběžku. Název našemu projektu daly dějinné události. Již před mnoha stoletími byl tento kraj kolonizován německým obyvatelstvem. Díky rozkvětu města Broumov zde vznikly i nádherné pamětihodnosti, které jsme během naší exkurze navštívili. Náplní projektu byly i dějinné události 30. let minulého století, které tento kraj i po válce velmi ovlivnily a změnily. Na české i polské straně jsme navštívili dvě známá skalní města s překrásnými chodníčky, skalními výběžky rozmanitých tvarů.

Celkem se našeho projektu účastnilo 19 studentů. Organizačně se podíleli Mgr. Tomáš Scholz a Mgr. Eva Podolková. Zúčastnila se i naše jazyková asistentka paní Franziska Hauck. Ubytování bylo zajištěno v ATC Rozkoš a o dopravu se postarala společnost ARRIVA s.r.o.

První den jsme si prohlédli za doprovodu průvodce pevnosti Dobrošov u Náchoda. Pak následoval přejezd do Broumova a prohlídka benediktýnského kláštera, dominantu města, a unikátního celodřevěného hřbitovního kostela, raritu střední a východní Evropy. Mezitím měli studenti i osobní volno. Po prohlídkách těchto pamětihodností jsme uskutečnili výšlap v Broumovských stěnách. Protože však bylo po dešti, zvolili jsme schůdnější trasu vedoucí k našemu cíli – Supímu hnízdu. Kovářovu rokli, kde se má skrývat ještě neobjevený poklad, jsme si museli nechat na někdy příště. I přes snášející se mraky jsme ze Supího hnízda měli výhled na nejbližší horstvo. Cestou jsme si prohlédli i barokní kapli Hvězdu stavitele Diezenhofera.

Druhý den jsme vyjeli do Polska, do lázeňského městečka Kudowa Zdroj, kde jsme navštívili i místní trhy. Hlavním cílem této cesty ale byl výšlap na stolovou horu jménem Hejšovina s návštěvou jejího skalního města s překrásnými vyhlídkami na Krkonoše, Orlické hory, Broumovské stěny a polské hřbety. Počasí nám přálo, takže to stálo za tu námahu. Podle unavených ale šťastných tváří jsme usoudili, že se projekt líbil.

Mgr. Tomáš Scholz

 

Dobrošov                  Kaple

 

Hřbitov                  Divadlo

 

Hejšovina                  Skalní město    

Společná

 

D D F (Der deutsche Filmmarathon)                                                             kamera

Tento dvoudenní projekt organizačně zajistili Mgr. Michal Jakeš a Mgr. Roman Kubát. Heslem projektu bylo: „Ani kačku za skvělé německé kino.“ Na projekt se přihlásilo 25 studentů. Byly vybrány známé a oceněné filmy různých žánrů jako např. Die Welle, Good Bye Lenin, Nebe nad Berlínem nebo Triumf vůle a další. Všechny filmy byly promítány v originálním znění s titulky. Ke každému filmu proběhl stručný nástin doby, ve které film vznikl.

Mgr. Tomáš Scholz

 

Film                  obecenstvo