Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Německo

Mezinárodní projekty německého jazyka s partnerskou školou

Naše gymnázium má od roku 2008 partnerskou školu Carl-von-Ossietzky Oberschule ve Werder/Havel ve Spolkové republice Německo. Od tohoto roku se snažíme pravidelným podáváním žádostí na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v rámci programu Comenius o pokrytí finančních nákladů potřebných k uskutečnění našich projektů. Žadatelů je však více než finančních prostředků, proto nejsme v tomto snažení úspěšní každý rok. Toto úsilí bylo ale již několikrát odměněno zdařilými projekty, ve kterých naši studenti úspěšně reprezentovali naši školu, našli nové kamarády a poznávali život u našich sousedů. Všechny výměnné pobyty byly hrazeny v rámci celoživotního vzdělávání z programu Comenius. Šlo o projekty multilaterální nebo bilaterální např. „Fotos über Deutschland“, „Achtung und Toleranz“ nebo "Vorhang auf für "Romeo und Julia" im neuen Europa" s naší partnerskou školou Carl-von-Ossietzky Oberschule ve Werder/Havel ve Spolkové republice Německo. Od roku 2015 je aktuální program Erasmus+, do kterého jsme se také zapojili. Přehled projektů s krátkou charakteristikou najdete v jednotlivých odkazech.

Projekt 2019 - 2021: Andere Länder - andere Sitten? - ein interkultureller Austausch der Traditionen

- obecná charakteristika

- přípravná schůzka ve Werderu, 2. - 5. 12. 2019

- výměnný pobyt ve Werderu, 20. - 30. 4. 2020 - vlivem situace kolem Covid19 dochází k prodloužení projektu a posunu výměnných pobytu na jaro 2021

- výměnný pobyt v Chotěboři, 14. - 24. 9. 2020 - vlivem situace kolem Covid19 dochází k prodloužení projektu a posunu výměnných pobytu na podzim 2021

- evaluační schůzka v Chotěboři, podzim 2021

 

Projekt 2017 - 2019: Unsere Heimat, unser Leben, unsere Zukunft (Naše vlast, náš život, naše budoucnost)

- obecná charakteristika

- přípravná návštěva ve Werderu, prosinec 2017

- workshop pro učitele ve Werderu, březen 2018

- výměnný pobyt ve Werderu, duben 2018

- výměnný pobyt v Chotěboři, září 2018

- vývoj výukového materiálu v Chotěboři, březen 2019

- evaluační setkání ve Werderu, září 2019

 

Projekt 2013 - 2015 Vorhang auf für "Romeo und Julia" im neuen Europa (Oponu pro "Romea a Jůlii" v nové Evropě)

- přípravná návštěva ve Werderu, duben 2014

- výměnný pobyt ve Werderu, září 2014

- výměnný pobyt v Chotěboři, duben 2015

- evaluační setkání v Chotěboři, červen 2015

 

Projekty 2009 - 2012 Achtung und Toleranz

Projekty 1997 - 2008 Fotos über Deutschland