Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Posunutí voleb do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

Mgr. Eva Podolková, 10.11.2020 | Kategorie: O gymnáziu

Děkujeme zákonným zástupcům nezletilých žáků školy, kteří se přihlásili do voleb do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř.

Přihlášení zájemci o práci ve školské radě:

            Mgr. Lucie Jokschová – Chotěboř

            Mgr. Stanislav Pavlíček – Chotěboř

MŠMT ČR prodloužilo z důvodu vyhlášeného nouzového stavu funkční období současných školských rad (MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad středních škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. Viz https://www.msmt.cz/file/54148/ ). Volby zákonných zástupců nezletilých žáků školy do školské rady proběhnou po ukončení nouzového stavu a návratu žáků do školy, termín stanoví a organizaci voleb zajistí volební komise.

Mgr. Eva Podolková – předsedkyně volební komise

V Chotěboři, 11. 11. 2020