Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Projekt Čteme a poznáváme - Gymnázium Chotěboř úspěšně realizován

Petr Chalupa, 2.1.2016 | Kategorie: O gymnáziu

 

V období od 1. 7. do 31. 12. 2015 byl na naší škole realizován projekt Čteme a poznáváme - Gymnázium Chotěboř. Z fondu operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na něj byla vynaložena částka 780 744 Kč.

V rámci projektu byly vypracovány tematické plány čtenářských dílen pro všech 8 ročníků osmiletého gymnázia a v každém z nich bylo minimálně 6 dílen v době trvání projektu realizováno. Zbývající dílny se uskuteční do konce školního roku 2015/2016. Na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti bylo z prostředků projektu zakoupeno celkem 843 knih či knižních kompletů a 5 elektronických čteček včetně 8 000 elektronických knih.

V termínu od 11. 10. do 17. 10. 2015 byl uskutečněn zahraniční jazykově poznávací pobyt pro žáky ve Velké Británii. Zúčastnilo se jej 43 studentů, kteří absolvovali 9 vyučovacích hodin anglického jazyka na Olivet English Language School Ltd., 50 - 52 Norfolk Square, Brighton,  BN1 2PA, a řadu aktivit vedoucích k seznámení s významnými reáliemi navštívené země: Brighton - život na pobřeží, rybářská a rekreační tradice; Portsmouth, Hastings, Arundel Castle – anglická historie; Londýn – základní pamětihodnosti např. Houses of Parliament, Tower, National Gallery, Buckingham Palace aj.; detailně: St Paul´s Cathedral, Globe Theatre, National Museum).

Velké poděkování patří všem, kteří se realizaci projektu podíleli.