Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Projekt Kameny a voda zahájen

Vladislav Smejkal, 24.10.2013 | Kategorie: O gymnáziu

          Ve středu 23. 10. 2013 byl na Gymnáziu Chotěboř slavnostně zahájen nový projekt Kameny a voda. Malé školní slavnosti se zúčastnili žáci tříd kvarta, kvinta, 1.A a sedmnáct studentů výběrového semináře biologie ze třetích ročníků, pro které je projekt určen a celý management projektu. Nejdříve ředitel školy Mgr. Vladislav Smejkal představil ředitele a jednatele společnosti Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o., RNDr. Daniela Smutka a Mgr. Jana Doucka, který v této organizaci zodpovídá za grantové projety a geologii Železných hor, protože právě tato organizace je předkladatelem projektu.

            RNDr. Smutek seznámil studenty s cíli a základními aktivitami projetu. Přestože měl připravenou dokumentaci projektu a mohl citovat několik základních informací, s velkým zaujetím promluvil o geologických pokladech v nám blízkých lokalitách především Železných hor, ale i Starého Ranska nebo Lipnice nad Sázavou, z jeho projevu přímo sálalo nadšení pro vzdělávání v oblasti geověd a jeho lokální patriotizmus. Studenti ho odměnili bouřlivým potleskem, jistě se již nyní těší na exkurse a další aktivity projektu.

            Dovolte několik základních informací o projektu, který má název Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč, zkrácený název je Kameny a voda, byl zahájen 1. 4. 2013 a potrvá do 30. 11. 2014. Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program v geovědní oblasti pro žáky a studenty základních a středních škol se zaměřením na region severní části kraje Vysočina. Je kladen důraz na vytvoření konkrétních regionálních metodik a na ně navazující plány pro kurzy a exkurze především žáků základních a středních škol. Základním principem celého projektu je propojení teorie s praxí. Proto již byly sbírky školy doplněny nejenom o didaktickou techniku a odbornou literaturu, ale také například o dozimetr, geologické mapy, detektor kovů, lupy, geologické kompasy, geologická kladívka, rýžovací pánve a další pomůcky, se kterými budou studenti na exkursích a praktických cvičeních pracovat.

            Spolupráce školy s organizací Vodní zdroje Chrudim není náhodná, kromě komerční činnosti má tato organizace řadu aktivit v oblasti vědecké a populárně naučné, právě ona vedla řadu projektů, jejichž výsledkem je první geovědní cyklotrasa v České republice, geologická část v Muzeu vápenictví v Berlově vápence v Závratci u Třemošnice, naučná stezka Heřmanův Městec – Město u dvou moří, ale především buduje Národní geopark Železné hory, který se rozkládá na ploše 777,5 km2. Převážná část území leží v Pardubickém kraji, oblast kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře zasahuje do kraje Vysočina. Prostor Geoparku Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Geopark Železné hory tuto infrastrukturu využívá a zároveň ji doplňuje o geotopy, tedy lokality se zajímavým geologickým obsahem. Z geologického pohledu je území Železných hor obsáhlou učebnicí geologie v celoevropském měřítku. Ve více než 600 milionů let dlouhé historii zde vznikla řada geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Za relativně malý časový okamžik je tedy možné na území geoparku spatřit to, co by v rámci celé Evropy trvalo několik týdnů při ujetí tisíců kilometrů. Je nám ctí, že pomyslnou vstupní branou do Národního geoparku Železné hory z Kraje Vysočina je Geopark Gymnázia Chotěboř, na jeho vybudování se významně podílela organizace Vodní zdroje Chrudim.

            Na projekt Kameny a voda se mohou těšit žáci tříd kvarta, kvinta a 1. A, bude probíhat v letošním školním roce pod vedením učitelů biologie a zeměpisu Mgr. Evy Jirsové, RNDr. Marie Jobové a Mgr. Ireny Žákové. Všem studentům společně přejeme mnoho nových poznatků, skvělých zážitků a zajímavou formou zvládnutí často opomíjené oblasti vzdělávání.

                                   Mgr. Vladislav Smejkal – koordinátor projektu na Gymnáziu Chotěboř