Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Soutěže Krajského úřadu v Jihlavě

RNDr. Marie Jobová, 21.3.2018 | Kategorie: O gymnáziu

V březnu proběhla krajská finále dvou soutěží o našem kraji, které vyhlašuje Krajský úřad v Jihlavě.

První byla soutěž Poznej Vysočinu, jejíž finále proběhlo v pátek 16. března, a která je určena pro nižší ročníky víceletého gymnázia. Naši školu reprezentovali dva kvartáni – Lenka Dejmalová a František Víšek. Vynikajícího výsledku dosáhla Lenka, která obsadila 11. místo, a vybojovala si tak dvoudenní zájezd s bohatým programem do Prahy.

Lenka Dejmalová a František Víšek, kvarta

V pondělí 19. března se konalo finálové kolo soutěže S Vysočinou do Evropy. Ta je zaměřena na studenty středních škol, tedy vyšších ročníků gymnaziálního studia. Za naši školu se finále zúčastnila Alice Janáčková ze sexty. Výborným šestým místem získala hodnotné věcné ceny.

Alice Janáčková, sexta

V doprovodné soutěži o nejlepší prezentaci o našem kraji obsadila druhé místo a odměnou jí byla knižní publikace v podobě komiksu od strážce etikety Ladislava Špačka. A zájezd do Británie si Alice nechává na příští rok.

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Marie Jobová