Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Studentské komunální volby na Gymnáziu

Václav Paclík (sexta) a Mgr. Michaela Frűhbauerová, 26.10.2018 | Kategorie: O gymnáziu

Ve dnech 24. - 25. září se u nás na Gymnáziu uskutečnily Studentské volby do obecních zastupitelstev. Volilo se do zastupitelstva města Chotěboře, i když máme mnoho dojíždějících studentů.

Studentské volby mají snahu přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Studenti středních škol se na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznamují s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Volit mohli všichni studenti starší 15 let. Tyto volby se lišily od skutečných tím, že studenti si nemohli vybírat mezi jednotlivými kandidáty, ale pouze mezi celými subjekty, tedy vybrat pouze jednu politickou stranu. V Chotěboři kandidovalo v komunálních volbách sedm politických subjektů. Pro lepší informovanost byla před "naší volební místností" umístěna nástěnka s volebními pravidly a materiály jednotlivých stran. Studenti byli po vstupu do volební místnosti zaevidováni, obdrželi volební lístek, za pomyslnou plentou zakroužkovali svého kandidáta a poté vhodili lístek do volební urny.

Voleb se zúčastnilo asi ¼ studentů, kteří splnili podmínku, tedy věkovou hranici 15 let. Konkrétně hlasovalo 72 studentů napříč třídami. Strany na prvních třech místech se lišily pouze jedním hlasem. Nejvyšší počet hlasů získala koalice Pojďme to změnit, na druhém místě se umístilo KDU - ČSL a třetí místo obsadilo ODS. Další strany získaly znatelně méně hlasů, na čtvrtém místě skončilo ČSSD, dále ANO 2011, SPD a na posledním místě skončilo KSČM.

Děkujeme všem studentům, kteří se podíleli na organizaci a především těm, kteří si našli chvilku a přišli volit.