Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Tradiční akce – „Zasaď si svůj strom“

Mgr. Eva Jirsová, PaedDr. Marcela Chalupová, 20.10.2020 | Kategorie: O gymnáziu

V úterý 6. října jsme se s naší třídou prima zúčastnili programu „Zasaď si svůj strom“. Akce se konala v Sobíňově, kam jsme dojeli vlakem. Dále jsme pokračovali pěšky do nedalekého lesa. Tam nás přivítali pracovníci společnosti Lesy ČR. V úvodu nás seznámili s aktuální problematikou českých lesů a jejich obnovou. 

Poté jsme se rozdělili do 3 pracovních skupin po deseti. Skupiny pracovaly na svých stanovištích pod vedením zkušených lesníků. Ti nám nejprve ukázali, jak máme stromy vysadit. Poté jsme se mohli do sázení pustit i my sami. Jedna skupina sázela smrky a olše, další skupina buky a poslední skupina jedle. K tomu jsme si rozdělali oheň, který jsme museli celou dobu udržovat, což se nám velmi líbilo. O přestávce jsme si nad ním opekli ke svačině špekáčky a s velkou chutí je snědli. Po příjemně stráveném odpočinku a chutné svačině jsme se s kuráží pustili do další práce, abychom dokončili náš úkol. V některých chvílích jsme měli těžké podmínky pro sázení (půdu s kořeny nebo kamením), ale zvládli jsme to! Za dobře vykonanou práci jsme dostali ptačí krmítko do naší školní přírodní zahrady (starší studenti si odnesli ještě ptačí budku). Unaveni, ale spokojeni s naší prací jsme se vrátili odpoledním vlakem zpátky do Chotěboře.

Většina z nás sázela stromky poprvé.  Výlet se nám moc líbil i proto, že jsme ho strávili jinak než ve školních lavicích.

Prima

V odpoledních hodinách se do sázení se stejným nasazením pustili starší studenti kvinty z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, aby i oni, dobrovolně a ve svém volném čase, přispěli k obnově našich, tolik zkoušených lesů. Všem studentům bychom chtěly moc poděkovat, jak za skvěle odvedenou práci, tak za výbornou reprezentaci naší ekoškoly!       

Jak je vidět, i v době, kdy není nic jako dřív, jsme dokázali pokračovat v tradici sázení Lesa Gymnázia Chotěboř, kterou založily ve školním roce 2019/2020 tehdejší třídy 1. A a prima se svými třídními učiteli Mgr. Miloslavem Pátkem a Mgr. Pavlem Pokorným. Jsme rádi, že v letošním školním roce se přidala „nová“ prima s Mgr. Veronikou Kudrnkovou. Moc doufáme a přejeme si, abychom mohli pokračovat i v následujícím školním roce.

Děkujeme pracovníkům Lesní správy Ledeč nad Sázavou, Ing. Josefu Pilařovi, Ing. Gabriele Vichrové, Ing. Nikol Zmekové, Danielovi Filipovi, Bc. Radce Slezákové a dále panu Otovi Křivohlavému a Jiřímu Popelovi z Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a.s. Bez jejich pomoci a odvahy v těchto „těžkých časech“ by akce vůbec nebyla.

Mgr. Eva Jirsová a PaedDr. Marcela Chalupová