Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Týden Kraje Vysočina očima studetů

Markéta Karlíková, Ivana Šenková, kvarta, 8.10.2013 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky: zemepis

V týdnu od 30. 9. do 4. 10. 2013 se na naší škole konal již tradiční projekt - Týden Kraje Vysočina. Projekt nám měl pomoci dozvědět se více o kraji, kde žijeme. Některé třídy měly zajímavé přednášky a několik tříd se podívalo i mimo školu na odborné exkurze.

Celý nižší stupeň gymnázia absolvoval projekt EXPLOZE - Extra Porce Lokálního Zeměpisu, kde jsme se dozvěděli spoustu nového nejen o našem kraji. Pro vyšší stupeň byla při hodinách zeměpisu připravena prezentace o Kraji Vysočina. Studenti také zpracovávali statistické údaji o našem regionu. V biologii byly naplánovány exkurze do PR Údolí Doubravy a do Žďáru nad Sázavou a jeho okolí. Dobrovolníci se pak mohli zúčastnit úklidu v PR Niva Doubravy u Sobíňova a Ekoklub Gymnázia spolu s ČSOP pořádal ornitologickou vycházku. V hodinách občanské výchovy a základech společenských věd se uskutečnily tematicky zaměřené práce na Kraj Vysočina a Chotěboř (mladší studenti), debatní klub a seminární práce byly určeny pro starší. Ve volitelných seminářích se studenti zaměřili na regionální umělce, absolvovali besedu a zhlédli film. V českém jazyce studenti četli díla regionálních spisovatelů, ve výtvarné výchově se zaměřili na dílo Zdenka Rykra a v hudební výchově na skladatele našeho regionu.

Projektu se zúčastnili všichni studenti a několik profesorů. Hlavní vedoucí projektu byla p. profesorka RNDr. Marie Jobová a studentský tým studentů ze třídy oktáva, kterým děkujeme za vydařený projekt.

 

Údolí Doubravy, prima Gymnázia Chotěboř

 Údolí Doubravy, prima Gymnázia Chotěboř

 

Týden Kraje Vysočina, kvarta Gymnázia Chotěboř

 Týden Kraje Vysočina, kvarta Gymnázia Chotěboř