Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Úspěch v matematice

Mgr. Lada Klepetková, 24.6.2015 | Kategorie: O gymnáziu

Je konec školního roku. Pro některé, dnes již bývalé studenty gymnázia, konec  maturitního roku nebo, ještě přesněji, konec posledního roku víceletého studia na osmiletém gymnáziu. Je čas bilancování. Bilancovat se dá samozřejmě v mnoha směrech, vždyť se jedná o osm let života dětí, posléze mladých lidí. To by byl ale úplně jiný článek, úplně jiného rozsahu. Věřím, že se někdy najde někdo, kdo to osmileté období se všemi jeho krásami a přerody popíše. Dnes si dovolím pouze krátké bilancování na poli matematiky, za kterým stojí jediný student.

Píše se rok 2005. Tehdy v září začíná na Gymnázium Chotěboř, ještě v doprovodu rodičů, dojíždět na individuální hodiny matematiky devítiletý     kluk – Stanislav Kruml. V té době už sbírá první malá vítězství, především v matematickém zápolení s o rok či o dva roky staršími dětmi. Je jasné, že má mimořádné nadání a cit pro matematiku.

V dubnu 2007 úspěšně skládá přijímací zkoušky a v září nastupuje do primy Gymnázia Chotěboř. Jeho individuální studijní plán pokračuje. Hodiny matematiky absolvuje se svými o dva roky staršími kolegy v tercii. S těmi stráví při matematice příštích šest let. Poslední dva roky se nesou už ve znamení vysokoškolské matematiky a samozřejmě v duchu přípravy na maturitu.

Během svého studia Standa sklízí řadu ocenění v Matematické olympiádě, Pythagoriádě, v Matematickém i Přírodovědném klokanovi, v Logické olympiádě. V podstatě žádná matematická soutěž se neobejde bez jeho účasti, z každé vychází jako vítěz, případně jako postupující do dalšího kola. Za své studium školu mnohokrát výtečně reprezentoval v krajských i národních kolech těchto soutěží.

Mezi jeho největší úspěchy patří 3. místo v krajském kole Matematické olympiády 2012, 2. místo a 3. místo v národním kole Logické olympiády 2012 a 2013 a nově 1. místo v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2015 se ziskem maximálního počtu bodů. Co se týká Matematického klokana nelze nezmínit fakt, že v této disciplíně Standovi v okrese patří celkem pět vítězství, dvě druhá místa a jedno třetí místo - na jednoho studenta docela slušná sbírka.

V jubilejním roce 2013 (100. výročí založení školy) Standa získává Cenu města Chotěboř – student roku 2012.

Už je to měsíc, co Standa společně se svými spolužáky skládal zkoušku dospělosti. Ve společné části maturity jako zkušební předmět zvolil matematiku, nepovinně pak přidal matematiku+ (výběrová zkouška z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti). Obě tyto zkoušky vykonal s výborným výsledkem, povinnou matematiku s úspěšností 100 %, percentilem 99,6, matematiku+ s úspěšností 94 %, s percentilem 97,2, a završil tak své studium na Gymnáziu Chotěboř .

Stando, děkujeme Ti za všechny Tvé medaile i za vzornou reprezentaci školy během uplynulých osmi let. Tvůj zájem o matematiku a přírodní vědy byl pro nás velkou radostí.  

Hodně štěstí ve studiu na Matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze!

Mgr. Lada Klepetkova

Stanislav Krum s třídní učitelkou při předávání maturitního vysvědčení