Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Ústřední kolo dějepisné olympiády v Olomouci

Mgr. Ivona Pavlíčková, 24.6.2019 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

Ve dnech 20. – 24. května 2019 se v Olomouci konalo ústřední kolo dějepisné olympiády. Do tohoto kola postoupili výherci krajských kol a soutěžící s dostatečně vysokým počtem bodů z krajského kola. Podmínkou účasti bylo vypracovat prezentaci, pracovní list a písemnou práci na téma Staré stezky a cesty. Téma celého čtyřicátého osmého ročníku dějepisné olympiády totiž znělo: Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.

Moje práce se věnovala Libické stezce. Prezentaci jsem předvedl svým spolužákům z kvarty a ti také vyplňovali pracovní listy, které jsem připravil a které byly pak součástí mojí práce.

Po příjezdu do Olomouce jsme se my účastníci ubytovali v hotelu Flora. První den jsme se dozvěděli obecné pokyny k soutěži a vylosovali jsme si pořadí obhajob. Také jsme si prohlédli město a svezli se historickou tramvají. Druhý den se konaly obhajoby dopoledne i odpoledne, což bylo unavující…

Třetí den se jelo na zámek Kunín a do technického muzea v Kopřivnici. Ve čtvrtek se dopoledne psal závěrečný test a odpoledne byla na programu návštěva muzea a rozchod.

V pátek se po prohlídce arcibiskupského paláce konalo vyhlášení výsledků ve dvoraně arcibiskupského paláce. Vyhlášení se kromě ústřední komise a organizátorů soutěže zúčastnil také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, který je profesorem historie.

Poté jsme jeli rychlíkem zpět do Pardubic a odtud osobním vlakem domů do Chotěboře. V Olomouci to bylo zajímavé, líbilo se mi tam.

Tomáš Peterka, kvarta