Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Výsledky voleb do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

Mgr. Eva Podolková, 24.11.2017 | Kategorie: O gymnáziu | Štítky:

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy

Volby dvou členů školské rady ze zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy se konaly dne 14. 11. 2017. Voleb se zúčastnilo 271 oprávněných voličů.

Výsledky voleb:

          Mgr. Lucie Jokschová              192 hlasů
          Mgr. Stanislav Pavlíček            199 hlasů

Ze zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy byli do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř zvoleni:

Mgr. Lucie Jokschová a Mgr. Stanislav Pavlíček

 

 

Volby pedagogických pracovníků školy

Volby dvou pedagogických pracovníků školy se konaly dne 13. 11. 2017. Voleb se zúčastnilo 24 oprávněných voličů.

Výsledky voleb:

          Mgr. Michal Jakeš              22 hlasů
          RNDr. Petr Chalupa           23 hlasů

Z pedagogických pracovníků školy byli do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř zvoleni

Mgr. Michal Jakeš a RNDr. Petr Chalupa

 

V Chotěboři 20. 11. 2017

Předsedkyně volební komise Mgr. Eva Podolková