Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Zapojení naší školy do projektu ENERSOL

Mgr. Vladislav Smejkal, 19.2.2017 | Kategorie: O gymnáziu

Projekt Enersol je zaměřen na vzdělávání učitelů a jejich žáků v tématech obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor a snižování emisí. Na podnět zřizovatelů škol, MŽP a MŠMT je realizován na středních školách ČR již od roku 2005. Úkolem školních týmů je zpracovat projekt. Obsahem projektu jsou informace o reálně využívaných technologiích obnovitelných zdrojů energie, zásadních opatřeních k úspoře energií v domácnostech a institucích. Žák musí být na základě projektu schopný prezentovat před veřejností získané informace z prostředí reálné praxe a současně v projektu vyjádří i svůj osobní názor na ekonomiku provozu, šetrnost k životnímu prostředí a společenský význam.

Do letošního ročníku se žáci naší školy zapojili 2 projekty.

1)      NÁVRH NOVÉHO OSVĚTLENÍ UČEBNY vypracovali Jana Málková a Lukáš Lébl ze třídy 2. A, odbornými garanty byla firma STUREL, spol. s r. o. jmenovitě ing.  Jiří Urbánek a projektantka Ivana Pejzlová.
Práce se zaměřuje na návrh osvětlení v jedné učebně školy. Má cíl potvrdit návratnost finančních prostředků vynaložených k realizaci rekonstrukce osvětlení a výměně klasických žárovek za LED svítidla. Teoretická část se zabývá problémem osvětlení dané učebny a následným řešením. V praktické části pak studenti počítají reálné náklady tohoto projektu a jejich návratnost.
Práce postoupila do krajského kola, jejím velkým přínosem je, že po vyhodnocení výsledků se ředitel školy rozhodl celý projekt v letošním roce realizovat. Studenti školy se mohou těšit na nové osvětlení v učebně č. 9.

2)      VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY PŘI SPLACHOVÁNÍ autorkami jsou Alice Janáčková a Tereza Stehnová ze třídy kvinta, odborným garantem byla firma Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s.
Práce pojednává o vybudování jímacího zařízení k využití dešťové vody ke splachování toalet v průměrném rodinném domku v Chotěboři. Měla za úkol nejen zjistit, jakým způsobem by tato nádrž mohla být řešena, ale taktéž měla spočítat celkové náklady a pozdější reálnou návratnost vložených investic na výstavbu, popřípadě jestli je tento projekt vůbec výhodný.
Práce postoupila do krajského finále, kde se umístila na 5. místě a studentky naší školy jsou 1. náhradnicemi pro tým Vysočiny do celostátního finále.

Děkujeme oběma soutěžním týmům za reprezentaci naší školy.

Mgr. Vladislav Smejkal a Mgr. Eva Jirsová – vedoucí a koordinátoři obou prací