Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Informace k jednotným přijímacím testům

Vladislav Smejkal, 13.5.2020 | Kategorie: Pro uchazeče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020. Časový rozvrh konání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky naleznete v níže přiloženém odkazu.

Bližší informace k průběhu přijímacího řízení odešleme formou informačního dopisu 15. května zákonným zástupcům všech uchazečů. Těm, kteří budou konat testy jednotné přijímací zkoušky na naší škole, zašleme navíc i pozvánku.

 

V Chotěboři, 13. 5. 2020

Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel školy