Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Mgr. Vladislav Smejkal, 15.11.2017 | Kategorie: Pro uchazeče

Podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel školy stanovil a zveřejnil na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy) a na www stránkách školy (http://www.gch.cz/pro-uchazece/prijimaci-zkousky) přepokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2018 (přijetí ke studiu od 1. 9. 2018) a kritéria prvního kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělávání.

Více informací zde