Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia

Petr Chalupa, 19.5.2016 | Kategorie: Pro uchazeče

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8r.

 Po zkouškách v náhradním termínu

 Pořadí  Kód M ČJ Celkem Přijetí
1. 818 50 37 37 124 přijímá se
2. 854 50 39 33 122 přijímá se
3. 813 50 32 39 121 přijímá se
4. 859 50 30 40 120 přijímá se
5. 851 50 34 34 118 přijímá se
6. 827 50 31 32 113 přijímá se
7. 842 50 32 30 112 přijímá se
8. 847 50 27 35 112 přijímá se
9. 829 50 34 27 111 přijímá se
10. 849 44 37 29 110 přijímá se
11. 802 48 32 29 109 přijímá se
12. 840 50 31 28 109 přijímá se
13. 821 48 29 30 107 přijímá se
14. 835 50 27 29 106 přijímá se
15. 848 50 26 30 106 přijímá se
16. 856 50 27 27 104 přijímá se
17. 850 50 25 28 103 přijímá se
18. 806 48 23 31 102 přijímá se
19. 833 50 21 31 102 přijímá se
20. 837 48 20 33 101 přijímá se
21. 864 50 20 31 101 přijímá se
22. 828 50 22 28 100 přijímá se
23. 863 50 21 29 100 přijímá se
24. 815 46 29 22 97 přijímá se
25. 811 50 22 25 97 přijímá se
26. 857 50 25 21 96 přijímá se
27. 805 50 23 23 96 přijímá se
28. 855 50 18 28 96 přijímá se
29. 836 44 32 19 95 přijímá se
30. 803 50 22 22 94 přijímá se
31. 862 50 21 23 94 přijímá se
32. 865 48 21 24 93 přijímá se
33. 839 50 20 23 93 přijímá se
34. 819 48 22 22 92 přijímá se
35. 860 44 25 22 91  přijímá se 
36. 804 50 20 21 91  přijímá se 
37. 822 38 37 15 90   nepřijímá se 
38. 820 42 17 29 88   nepřijímá se 
39. 817 48 23 17 88  nepřijímá se
40. 823 50 22 16 88  nepřijímá se
41. 861 50 14 24 88  nepřijímá se
42. 845 50 12 26 88  nepřijímá se
43. 844 46 14 25 85  nepřijímá se
44. 834 50 17 18 85  nepřijímá se
45. 809 50 12 23 85  nepřijímá se
46. 808 46 23 15 84  nepřijímá se
47. 852 50 18 16 84  nepřijímá se
48. 831 50 16 18 84  nepřijímá se
49. 832 50 14 20 84  nepřijímá se
50. 801 50 16 16 82  nepřijímá se
51. 816 44 15 22 81  nepřijímá se
52. 841 46 17 14 77 nepřijímá se
53. 838 48 6 22 76  nepřijímá se
54. 846 42 13 19 74  nepřijímá se
55. 853 50 10 14 74  nepřijímá se
56. 858 50 8 16 74  nepřijímá se
57. 814 40 19 14 73  nepřijímá se
58. 825 38 13 21 72  nepřijímá se
59. 843 46 6 18 70  nepřijímá se
60. 830 48 6 15 69  nepřijímá se
61. 812 32 13 23 68  nepřijímá se
62. 807 38 16 11 65  nepřijímá se
63. 824 16 22 26 64  nepřijímá se
64. 826 30 15 17 62  nepřijímá se
65. 810 38 10 14 62  nepřijímá se
66. 866 32 13 10 55  nepřijímá se

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

 

Kriteria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení

Zadání a správná řešení jednotlivých testů

POUČENÍ   

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.

 

V  Chotěboři  19. května 2016                                                                  Mgr. Bc. Vladislav Smejkal

                                                                                                                   ředitel Gymnázia Chotěboř