Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Informatika

Profilová maturitní zkouška z informatiky 2021 - okruhy

 1. Textové editory
 2. Tabulkové procesory
 3. Vektorová grafika
 4. Bitmapová grafika
 5. 3D modelování
 6. Video a zvuk
 7. Tvorba internetových stránek
 8. Software pro vědecko-technické výpočty
 9. Programování v programovacím jazyku C++ (bude součástí každé otázky)

Poznámky:

 • Učivo z uvedených okruhů bude rozdělo do 25 otázek, které budou dále rozděleny na část uživatelskou (z okruhů 1 - 8) a na část programátorskou (okruh 9)
 • Příprava na maturitní zkoušku bude prodloužena z 15 na 30 minut
 • Profilová maturitní zkouška z informatiky bude probíhat za přítomnosti maturitní komise v učebně informatiky