Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2020 (jarní zkušební termín)

Vladislav Smejkal, 11.5.2020 | Kategorie: Studium

Stanovení termínů ústních zkoušek společné a profilové části:

1) ústní zkoušky společné části:        čtvrtek a pátek 11. – 12. 6. 2020

2) ústní zkoušky profilové části:       pondělí – středa 15. – 17. 6. 2020

  

Harmonogram přípravy k maturitním zkouškám a maturitních zkoušek:

  • 11. – 29. 5. 2020konzultace / distanční výuka (maturitní a volitelné předměty)
  • 22. 5. 2020 – ukončení klasifikace z maturitních a volitelných předmětů za 2. pololetí
  • 25. 5. 2020 – pedagogická rada pro maturanty (elektronicky)
  • 26. – 29. 5. 2020 – vydání výročního vysvědčení (zodpovídají TU)
  • 29. 5. 2020 – seznámení s harmonogramem maturitních zkoušek, seznámení s vyhláškou č. 232/2020Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách (konzultace / elektronicky – zodpovídají TU tříd 4. A a oktáva)

 

  • 1. – 3. 6. 2020didaktické testy společné části (viz harmonogram MŠMT a pozvánka k MZ)
  • 5. – 10. 6. 2020 – 5 dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku
  • 11. – 12. 6. 2020ústní zkoušky společné části
  • 15. – 17. 6. 2020ústní zkoušky profilové části
  • 19. 6. 2020 – vydání maturitního vysvědčení (Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – pokud to umožní platná nařízení vlády v oblasti uvolňování opatření prevence koronaviru)

 

V Chotěboři 11. 5. 2020

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy