Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Vladislav Smejkal, 16.2.2018 | Kategorie: Studium

Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou § 19a a v souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel Gymnázia Chotěboř, že pro školní rok 2017/2018 budou uznány pro nahrazování zkoušek z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky standardizované jazykové zkoušky minimálně úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce doložené úředně ověřeným dokladem o jejich úspěšném vykonání.

Seznam uznávaných zkoušek, stejně jako jejich platnost, je zveřejněn na http://www.gch.cz/kcfinder/upload/file/FCE%20m%C3%ADsto%20maturity%20z%20jazyka2016.pdf

Žádost musí maturanti Gymnázia Chotěboř odevzdat řediteli školy společně s ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky nejpozději do 31. března 2018.

 

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018