Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Ohlédnutí se za matematickými soutěžemi ve školním roce 2013/14

Mgr. Lada Klepetková, 27.6.2014 | Kategorie: Studium

Tak jako každý rok, i letos už od podzimu probíhaly matematické soutěže.

Naši studenti se jich v hojném počtu účastnili, za což jim, bez ohledu na výsledek, patří velký dík. Všichni ke svému zápolení přistupovali zodpovědně a se snahou uspět v těžké konkurenci co možná nejlépe. Že se jim jejich úsilí vyplatilo, o tom nejvýstižněji vypovídá následující přehled výsledků jednotlivých soutěží:

 

Matematická olympiáda

Kategorie Z6 – okresní kolo

      1.  místo – Sára Svobodová, prima (zisk maximálního počtu bodů – skvělý výsledek!)

Kategorie Z7 okresní kolo

     4.  místo – Tereza Stehnová, sekunda

Kategorie Z8 – okresní kolo

     1.  místo – Josef Sabol, tercie (zisk maximálního počtu bodů – skvělý výsledek!)

Kategorie Z9 – okresní kolo

     4.  místo – Matěj Uchytil, kvarta

     6.  místo – Michaela Simonová, kvarta

Kategorie A – krajské kolo

     5.  místo – Stanislav Kruml, septima (skvělý výsledek!)

Kategorie B – krajské kolo

     6.  místo – Václav Málek, 2. A (výborný výsledek!)

     10. místo – Adam Sedlák, sexta (výborný výsledek!)

 

Logická olympiáda

Krajské kolo

     1. místo – Stanislav Kruml, septima (vynikající výsledek!)

Celostátní kolo

     3. místo – Stanislav Kruml, septima (vynikající výsledek!)

 

Matematický klokan

Vyhodnocení v rámci okresu

Kategorie Benjamín

    3. místo – Lukáš Bourdais, sekunda (100 bodů – skvělý výsledek!)

    4. místo – Alice Janáčková, sekunda

    5. místo – Matěj Moravec, prima

Kategorie Kadet

     4.  místo – Matěj Uchytil, kvarta

Kategorie Junior

     5.  místo – Filip Lorenc, sexta

     6.  místo – Magdaléna Jakešová, kvinta

 Kategorie Student

     2. místo – Vojtěch Pecen, septima (101 bodů – skvělý výsledek!)

     3. místo – Stanislav Kruml, septima

 

Pythagoriáda

Kategorie 6. třídy + primy – okresní kolo

     5. místo – Sára Svobodová, prima

Kategorie 7. třídy + sekundy – okresní kolo

     4. místo – Lukáš Bourdais, sekunda

Kategorie 8. třídy + tercie – okresní kolo

     1. místo – Josef Sabol, tercie (výborný výsledek!)

 

Přírodovědný klokan

Vyhodnocení v rámci okresu

Kategorie Junior

     1. místo – Adam Sedlák, sexta (výborný výsledek!)

     3.  místo – Tadeáš Brabec, sexta

 

Tolik nejhodnotnější výsledky letošního školního roku. Studentům, kteří se o ně zasloužili, gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Všem, kteří soutěžili, přeji, ať jim chuť řešit matematické úlohy vydrží i nadále a ať si užijí velké prázdniny!