Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Problémy mladistvých a jejich řešení

Veronika Zikmundová, 16.6.2015 | Kategorie: Studium

Dne 11. června 2015 v rámci odpoledního vyučování společenských věd proběhla přednáška na téma Problémy mladistvých a jejich řešení. Přednášejícím zde byl pan Bc. Jiří Kafka, který pracuje jako kurátor pro mládež  na Městském úřadě Chotěboř.

Účastníci této přednášky se dozvěděli o řadě problémů dnešních dětí, ať už způsobených jejich osobě, či jimi způsobené. Mezi hlavní problémy lze řadit krádež, týrání, znásilnění, šikanu, nebo také kyberšikanu. Zárověň jsme byli obeznámeni, jakým způsobem jsou tyto problémy řešeny a jaký rozdíl je mezi dětským domovem  vězením pro mladistvé, nebo  tzv. pasťákem. Celá přednáška byla doplněna příklady z praxe.

Ještě jednou bych ráda poděkovala panu Bc. Jiřímu Kafkovi za jeho návštěvu a doufám, že to není naše poslední spolupráce.

Jiří Kafka