Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Německý jazyk

Německý jazyk na naší škole

Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk a to výhradně aprobovanými učiteli německého jazyka Mgr. Michalem Jakešem, Mgr. Hanou Mulfingerovou, Mgr. Evou Podolkovou a Mgr. Tomášem Scholzem, který je od roku 2003 vedoucím učitelem německého jazyka.

Výuka německého jazyka probíhá hlavně ve dvou odborných učebnách, které jsou tak jako většina ostatních učeben plně vybaveny počítačem s dataprojektorem, combem pro přehrávání videa a DVD, interaktivní tabulí a jinými didaktickými pomůckami.

Výuka německého jazyka probíhá v současné době na osmiletém gymnáziu od třídy tercie do třídy oktáva a na čtyřletém gymnáziu od prvního ročníku do čtvrtého v tříhodinové dotaci za týden. Postupem do vyšších ročníků mají studenti možnost výběru z volitelných nebo nepovinných předmětů týkajících se německého jazyka. Studenti se učí podle učebnic schválených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které vedou studenty do maturitní úrovně B1 (nižší maturitní zkouška nebo certifikát Goethe Zertifikat B1) nebo po doplnění gramatiky do maturitní úrovně B2 (vyšší maturitní zkouška nebo certifikát Goethe Zertifikat B2).

 

Maturita z německého jazyka a literatury

Pro tento školní rok je pro ústní část profilové maturitní zkoušky zvoleno celkem 25 témat. Témata profilové části (školní části) najdete zde.

Pro státní část společné maturitní zkoušky platí témata vydaná Cermatem (www.cermat.cz). Pouze v ústní části společné státní maturitní zkoušky na pracovním listě č. 3 jsou témata doplněna školou. Jedná se o reálie německy mluvících zemí a České republiky. Tato témata jsou probírána v rámci výuky a jsou také součástí profilové části. Témata daná Cermatem včetně popisu společné státní maturitní zkoušky z německého jazyka naleznete zde.

Profilová část maturitní zkoušky z německého jazyka se nechá nahradit certifikátem Goethe Zertifikat B1 nebo Goethe Zertifikat B2 úspěšně složeným ve zkušebních centrech Goethe Institutu. Všechny možné uznávané certifikáty naleznete zde.

 

Projekty, exkurze

Mnohaletou tradici mají projektové dny na konci června a také předvánoční exkurze na tradiční trhy v Německu nebo v Rakousku.

Aktuální předvánoční akcí pro tento školní rok je tato předvánoční akce. NEPLATÍ pro školní rok 2020/21. :-(

Na projektový týden je pro tento školní rok aktuální projekt s názvem ???.

Všechny zrealizované exkurze a projekty z německého jazyka s krátkým popisem a několika fotografiemi naleznete v následujících článcích. Kromě tohoto výčtu exkurzí a projektů existuje také školní kronika v papírové podobě, ve které jsou podrobnější informace a hlavně spousta fotografií.

Akce za německý jazyk roky 2016 a výše najdete ve fotogalerii. :-)

Německý jazyk 2015

Německý jazyk 2014

Německý jazyk 2011 - 2013

Německý jazyk 2006 - 2010

Německý jazyk 1999 - 2005

 

Přednášky, soutěže a mezinárodně uznávané zkoušky (certifikáty)

Kromě řádné výuky se snažíme studentům přiblížit i praktické používání jazyka různými akcemi a tím je motivovat k učení. Například semináře k projektu „Do Německa na zkušenou - Versuch´s mal in Deutschland“. Průvodcem interaktivního semináře jsou studenti vysokých škol nebo univerzit, kteří se zúčastnili některých aktivit z programu Česko-německého fóra pro mládež (Deutsch-tschechisches Jugendforum). Seminář je orientován na praktické informace o možnostech studovat v zahraničí (hlavně v Německu) a o dalších aktivitách, které tyto instituce pro mládež nabízejí (jazykové kurzy, semináře s odbornou tematikou, kempy pro mládež, ou-pair, apod.).

Každý rok v lednu probíhají na naší škole školní kola olympiády v německém jazyce v kategorii II. a III. A, ze kterých postupuje ten nejlepší do okresního kola. Zde máme pravidelnou účast a stabilně také v okresním kole obsazujeme 1. – 5. místo.

Úspěchy máme také v celostátní jazykové soutěži Němčinář roku. Studenti dosahují velmi dobrých výsledků a umisťují se vždy v první polovině. Celorepublikově naše škola patří ve výsledcích této jazykové soutěže do první poloviny mezi gymnázii (viz aktuality - články) a mezi nejlepší v kraji Vysočina.

Nepovinný předmět Zertifikat Deutsch s dvouhodinovou dotací týdně, který studenty připravuje na mezinárodně uznávané zkoušky (nejen v německy mluvících zemích) Goethe Zertifikat B1 nebo Goethe Zertifikat B2 využívají od září 2007 především ti studenti, kteří chtějí s německým jazykem dále pracovat na vysokých školách nebo univerzitách a také studenti, kteří již dokáží více uvažovat o své budoucnosti, o svém povolání. V tomto předmětu jde především o nacvičení certifikovaných testů, zlepšení porozumění v poslechu a čtení, dále rozvoj psaného a ústního projevu. Tuto zkoušku skládají studenti ve zkušebním centru Goethe institutu. Všichni studenti, kteří se na jednu z výše jmenovaných zkoušek přihlásili, ji také úspěšně absolvovali. (Studenty absolvující 2017/18 a výše najdete v archivu článků)

Goethe Zeritifikat B1 2016/17 - Klára Kušková a Magdaléna Jakešová (Ok)

Goethe Zertifikat B2 2015/16 - Karolína Stará (Sp)

Goethe Zertifikat B1 2014/15 - Adéla Julišová (Ok)

Okresní a krajské kolo olympiády v něm. jazyce 2014/15 - Kristýna Krulíková (Sp), Michaela Mrázková (Kr)

Krajské kolo olympiády v něm. jazyce 2013/14 - Jaroslav Kohout (3. A)

Okresní kolo olympiády v něm. jazyce 2012/13 - Ludmila Stará (Kr) a Kristýna Zemanová (3. A)

Goethe Zeritifkat B2 2012/13 - Tereza Rasochová (Ok)

Zeritifikat Deutsch 2011/12 - A. Kubátová, Pham Vu Viet Trinh, Aneta Čejková (Sp), Lucie Kocourková (3. A)

Goethe Zertifikat B2 2011/12 - Štěpánka Fikarová (Ok)

Goethe Zeritifkat B2 2009 - Tereza Šárovcová, Hana Šimonová a Adriana Kopecká (Sp)

 

Mezinárodní aktivity a praxe

Již od 90. let se snaží učitelé německého jazyka o navázání partnerství s německou nebo rakouskou školou. Toto úsilí bylo již několikrát odměněno zdařilými projekty, ve kterých naši studenti úspěšně reprezentovali naši školu, našli nové kamarády a poznávali život u našich sousedů. Všechny výměnné pobyty byly hrazeny v rámci celoživotního vzdělávání z programu Comenius. Šlo o projekty multilaterální nebo bilaterální např. „Fotos über Deutschland“, „Achtung und Toleranz“ nebo "Vorhang auf für "Romeo und Julia" im neuen Europa" s naší partnerskou školou Carl-von-Ossietzky Oberschule ve Werder/Havel ve Spolkové republice Německo. Bližší informace o projektech naleznete v odkazu O gymnáziu - Mezinárodní spolupráce - Německo.

Další dlouholetou aktivitou německého jazyka je býti hostitelskou institucí pro jazykového asistenta, vystudovaného učitele z Německa. Žádosti podáváme pravidelně od roku 2007. Vždy jsme vybráni, schváleni Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, ale asistentů – zájemců (o malé město) je málo. Každý rok si Českou republiku za hostitelskou zemi vybere jen asi 20 jazykových asistentů (z Německa jen asi 7 z nich). Cílem jazykového asistenta je zvýšit motivaci našich studentů o německý jazyk, zbavit je ostychu mluvit s rodilým mluvčím, přiblížit jim svou zemi a podle zájmu studentů nabídnout individuální schůzky pro komunikaci v německém jazyce i mimo školní výuku. Zkrátka pochopit, že pouze jeden cizí jazyk pro život nestačí. Naopak jazykový asistent má za úkol naučit se komunikovat v našem rodném jazyku, pod vedením našich pedagogů si vyzkoušet své nápady ve výuce než nastoupí do školy ve Spolkové republice Německo.

Jazykový asistent 2013 - 2014 - paní Franziska Hauck

Jazykový asistent 2011 - 2012 - paní Annemarie Glock

Nejen pro naše bývalé absolventy studující na vysoké škole se zaměřením na výuku německého jazyka nabízíme možnost absolvování pedagogické praxe na naší škole. Tuto možnost využilo již mnoho absolventů, kteří při své praxi prokázali svou velmi dobrou připravenost, nápaditost, šikovnost. Jako zpětnou vazbu si na tomto místě dovolujeme uvést vyjádření jednoho z nich.