Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Archiv článků

Týden Kraje Vysočina

Michaela Jonášová, Eliška VeselskáPetr Chalupa, 3.10.2019

Jako každý rok i letos se na naší škole konal projekt s názvem Týden kraje Vysočina. Během jednoho týdne se každá třída zúčastnila aktivit, které měly přispět k lepšímu poznání našeho regionu a rozšířit znalosti o něm. Jednalo se převážně o… Celý článek »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2020

Mgr. Vladislav Smejkal, 26.9.2019

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve… Celý článek »

JÓGA CHALLENGE 2019/2020

Mgr. Martin Bárta, 25.9.2019

Jak název napovídá, půjde o cvičení jógy v průběhu tohoto školního rokuJ a je určeno všem studentům našeho gymnázia, kteří se chtějí hýbat a udělat něco pro své zdraví. Budeme se scházet každou středu v malém sále naší tělocvičny. Cvičení bude… Celý článek »

Výstava na stromech

Mgr. Michaela Frűhbauerová, 23.9.2019

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce (Světový den důstojné práce 7. října) a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letos se v týdnu od 5. do 12. října 2019 koná pátý… Celý článek »

Michal Rozhoň - historické prameny

Mgr. Lucie Dostálková, 18.9.2019

Ve čtvrtek 12. září navštívil naše gymnázium vedoucí Mětského muzea Chotěboř Michal Rozhoň. Ten v hodině dějepisu studenty primy seznámil s rozmanitými typy historických pramenů a s prací historika vůbec. Ukázal, že historikovi při jeho pátrání v… Celý článek »

Drž hubu!

Eliška Eisová a Sabina Slanařová, 9.9.2019

Jako každý rok i letos se uskutečnil před začátkem školního roku adaptační kurz 1. A Gymnázia Chotěboř. Letošním tématem pro nové žáky byla francouzská komedie Drž hubu. Třídenní pobyt byl zajištěn v rekreačním středisku Štíří důl, do kterého se… Celý článek »

Ekoklub Gymnázia Chotěboř je aktivní i o prázdninách

Mgr. Eva Jirsová, 2.9.2019

Zeleň okolo našeho gymnázia, a zejména školní zahrada, potřebovaly před začátkem školního roku opět trochu zkrášlit, plevel zkrátka přes prázdniny se studenty neodpočívá a vesele roste dál. Proto se dopoledne v pátek 30. srpna 2019 sešlo několik… Celý článek »