Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka na naší škole

Anglický jazyk se vyučuje v primě 5 hodin týdně, v sekundě 4 hodiny a ve všech ostatních ročnících čtyřletého i osmiletého studia 3 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících si studenti, kteří budou z angličtiny skládat maturitní zkoušku, volí ještě předmět seminář z anglického jazyka, který se vyučuje dvě hodiny týdně. Navíc je možné  1x týdně navštěvovat dvouhodinovku nepovinného předmětu příprava na FCE. First Certificate in English je mezinárodně uznávaná zkouška ze systému Cambridge English Exams.

Kromě zahraničních učebnic a pracovních sešitů, které tvoří základ studijních materiálů, používáme také časopisy. Nejmladší studenti odebírají časopis R&R, starší studenti si mohou číst v časopisu Gate a nejstarší používají Bridge. V časopisech se dočítáme různé zajímavosti o anglicky mluvících zemích, řešíme hádanky a křížovky, můžeme se zúčastnit soutěží. Častou přílohou je CD s písničkami.

Maturita z anglického jazyka

Státní část společné maturitní zkoušky z cizího jazyka bude probíhat formou didaktického testu. Pro ústní část profilové zkoušky je zvoleno celkem 25 témat.  Profilová část maturitní zkoušky se dá nahradit certifikátem standardizované jazykové zkoušky minimálně úrovně B2. Seznam všech maturitních témat včetně seznamu uznávaných certifikátů naleznete níže.

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Zkoušky nahrazující maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturity

Nahrazení MZ z cizího jazyka certifikátem - formulář

Soutěže, exkurze

Naši studenti se zúčastňují těchto soutěží: Olympiáda v anglickém jazyce, Best in English (Angličtinář roku), Agyslingua, Překládáme s Janou Montorio nebo National Literary Award For Young Writers.

Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce kategorie I a II 2020

Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce kategorie III 2020

Výsledky školního kola soutěže Agyslingua 2019-2020

Výsledky finále soutěže Agyslingua 2019-2020

Výsledky překladatelské soutěže Překládáme s Janou Montorio - prosinec 2019

Výsledky okresního kola olympiády v anglickém jazyce 2020

Výsledky krajského kola olympiády v anglickém jazyce 2019

Soutěž Best in English 2019-20

Soutěž Best in English 2019-20 GCH v kraji

 

Na podzim pravidelně pořádáme zájezd do divadla v Pardubicích nebo Praze na představení v anglickém jazyce. Na Den otevřených dveří Gymnázia Chotěboř si naši studenti zahrají v anglickém divadle sami. Svým představením prezentují své cizojazyčné dovednosti těm, kteří se o studium na GCH teprve ucházejí.

Divadelní představení v angličtině

Zájezdy a zahraniční spolupráce

V rámci zahraničních poznávacích zájezdů jsme již navštívili Anglii, Wales, Skotsko a Irsko a mnohokrát Londýn. Na cestách studenti zažili pobyt v anglicky mluvících rodinách a na vlastní kůži si vyzkoušeli komunikaci v cizím jazyce v reálných situacích. Komunikovat anglicky se dá i při mezinárodních výměnných pobytech studentů. Gymnázium Chotěboř má partnerské školy ve Švédsku a Francii a udržuje s nimi čilé kontakty.

Někdy rodilí mluvčí zavítají k nám. Již několikrát jsme přivítali skupinu Taylor Lighthouse Team z Taylor University v USA a po celý školní rok 2014/15 u nás působil jazykový asistent z USA.

Občas angličtina nenápadně pronikne i do jiných předmětů, např. chemie, informatiky nebo biologie, kde se uplatňuje metoda CLIL (content and language integrated learning – integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu). 

 O významu anglického jazyka v moderním světě jistě nikdo nepochybuje. Proto se ho pilně učme, vždyť ´No man is born wise or learned´.

Poznávací zájezd do Irska v červnu 2019

Vzdělávací zájezd do Velké Británie v říjnu 2015

Poznávací zájezd do Velké Británie v červnu 2017

Američané z Taylor University na GCH

Závěrečné slovo jazykového asistenta z USA 

 

    

                      

Další odkazy

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky od šk.r. 2015/16

Zvýhodnění zkoušek Cambridge English na VŠ v ČR

Nepovinný předmět příprava na FCE

Pedagogická praxe Bc. Hany Šimonové