Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Archiv článků

Počty přihlášených k přijímacím zkouškám

Vladislav Smejkal, 19.3.2014

Ke studiu na naší škole se pro školní rok 2014 – 2015 přihlásilo: obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium:  44 uchazečů (čtyřleté studium), obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium:  47 uchazečů (osmileté studium).   Děkujeme všem přihlášeným, Vašeho… Celý článek »

Průvodce přijímacím řízením

Vladislav Smejkal, 21.1.2014

Do 15. března 2014: Vyplňte tiskopis přihlášky (formulář získáte v ZŠ, v kanceláři Gymnázia Chotěboř nebo v elektronické podobě zde: čtyřleté studium osmileté studium) Na přihlášce si nechte potvrdit prospěch na ZŠ. Zároveň si na ZŠ vyzvedněte… Celý článek »

Harmonogram přijímacích zkoušek v roce 2014

Vladislav Smejkal, 21.1.2014

Kritéria pro přijímání uchazečů o studium vyhlásil ředitel školy v září 2013, můžete se s nimi seznámit zde:   Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do 15. 3. 2014, Mohou tak učinit některým z následujících kroků: a) přihlášku nechají do… Celý článek »

Pozvánka na přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Vladislav Smejkal, 21.1.2014

Gymnázium Chotěboř připravilo pro uchazeče o studium na naší škole přípravné kurzy. Mohou si v nich zopakovat a procvičit učivo, které bude předmětem přijímací zkoušky. Obsahem každé lekce bude jedna vyučovací hodina českého jazyka a jedna… Celý článek »