Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Matematika

 „Matematika je krásná. Co bylo pravda včera, je pravda i dnes.“  

                                                             Jaroslav Kurzweil 

 

Neexistuje oblast lidského života, ve které bychom se obešli bez matematických znalostí, případně logického uvažování. Ne nadarmo bývá matematika označována za „královnu věd.“ 

Za královskou disciplínu ji považujeme i u nás na gymnáziu. Matematika se učí po celou dobu studia na čtyřletém i osmiletém gymnáziu, v časové dotaci 4 – 5 hodin týdně na nižším gymnáziu a 3 – 4 hodiny týdně na vyšším gymnáziu. (Viz učební plány školy.) V posledních dvou ročnících si zájemci o matematiku mohou navíc zvolit předmět Vybrané kapitoly z matematiky a své znalosti rozšířit o další oddíly vyšší matematiky. V maturitním ročníku je studentům nabídnut též Seminář z matematiky, ve kterém je učivo kompletně zopakováno.                  

V průběhu studia se studenti dle zájmu a schopností účastní matematických soutěží, zejména Matematické olympiády, Matematického klokana, Přírodovědného klokana a Pythagoriády.   

Na konci roku při projektové výuce bývá pravidelně organizován alespoň jeden projekt blízký matematice, například: Matematiko, Piškvorky, Sudoku, Hlavolamy, Tangramy, Lamohlavy se zápalkami, Bludiště,… Nejinak tomu je i letos – podrobnosti níže.       

                   

Tyto stránky mají podat základní informaci o výuce matematiky všem návštěvníkům a přátelům školy. Též jsou určeny našim studentům, kteří by zde měli najít důležité zprávy o předmětu, užitečné odkazy, sbírky příkladů, maturitní témata, instrukce k matematickým soutěžím a další podrobnosti týkající se matematiky. 

Milí studenti, věřím, že stránky pro Vás budou přínosem, pomohou Vám při studiu, usnadní Vaši orientaci v předmětu i přípravu na maturitu. Zároveň si však dovolím připomenout, že největší díl zodpovědnosti za Vaše studijní výsledky leží stejně jen a jen na Vás, na Vaší píli, pracovitosti a houževnatosti. 

 

„Člověk se podobá zlomku, jehož čitatel vyjadřuje, co vskutku je,                                                                          a jmenovatel, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší je zlomek.“ 

                                                                          Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

  

Maturita z matematiky

2013/2014

 2012/2013

 

Studijní materiály

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Kvinta

1.A

Sexta

2.A

Septima

3.A

Oktáva

4.A 

Matematické soutěže

 

školní rok 2013/2014

 

Logická olympiáda 2013/14

Přírodovědný klokan 2013/14 - výsledky:

Matematická olympiáda, 66. ročník (2016/17)

   

Projekty