Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Archiv článků

3. místo v krajském kole Logické olympiády

Mgr. Roman Kubát, 11.11.2020

"Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup." Letošní krajské kolo se konalo netradičně online. V kategorii C (střední školy) do něj postoupilo z… Celý článek »

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

Mgr. Vladislav Smejkal, 11.11.2020

do 31. 10. 2020 zajistí VUP zveřejnění (www stránky školy) tematických okruhů maturitních profilových zkoušek 1. 12. 2020 – přihlášek žáků k MZ 2021 J (přiznané uzpůsobení podmínek konání MZ – žáci odevzdají odborný posudek školského poradenského… Celý článek »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2021

Mgr. Vladislav Smejkal, 11.11.2020

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve… Celý článek »

Posunutí voleb do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

Mgr. Eva Podolková, 10.11.2020

Děkujeme zákonným zástupcům nezletilých žáků školy, kteří se přihlásili do voleb do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř. Přihlášení zájemci o práci ve školské radě:             Mgr. Lucie Jokschová – Chotěboř             Mgr. Stanislav Pavlíček –… Celý článek »

Zapojte se do podzimních výzev společně s Ekotýmem!

Mgr. Eva Jirsová, 5.11.2020

I když je naše gymnázium v souvislosti se stávající situací uzavřeno, probíhá distanční výuka, v zemi máme nouzový stav, Ekotým se svou činností nelení a aktivně pracuje na třetí obhajobě prestižního mezinárodního titulu Ekoškola. Zároveň vyhlašuje… Celý článek »

Tradiční akce – „Zasaď si svůj strom“

Mgr. Eva Jirsová, PaedDr. Marcela Chalupová, 20.10.2020

V úterý 6. října jsme se s naší třídou prima zúčastnili programu „Zasaď si svůj strom“. Akce se konala v Sobíňově, kam jsme dojeli vlakem. Dále jsme pokračovali pěšky do nedalekého lesa. Tam nás přivítali pracovníci společnosti Lesy ČR. V úvodu nás… Celý článek »

Volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř

Mgr. Eva Podolková, 13.10.2020

Oznámení V letošním roce se konají volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř, Jiráskova 637. Zájemci o práci ve školské radě z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů odevzdají přihlášku nejpozději v pátek 6. 11. 2020… Celý článek »